Výsledky soutěže - ročník 2011

Pořadí Název fotografie Autor
Bystřicko - region kultury aneb Bystřické "Press Photo" (dokumentární téma)
1. Čekání na cirkus Martin Novák
2. Pod dohledem svatých Miroslav Zonyga
3. Šmoulí zvonění Andrea Báčová
Bystřicko mýma očima (umělecké téma)
1. Kamarádi Jaroslav Nečas
2. Ulice Kamil Říha
3. Stromy v zimě Jana Peloušková
Hledání ztraceného času (historicko-srovnávací téma)
1. Rodačka z Víru ve Víru Kamil Říha
2. Nádraží v roce 1905 a dnes Michal Vytlačil
3. Vírská přehrada Kamil Říha
Cena starosty města Ruku v ruce v každé situaci Andrea Báčová
Cena veřejnosti Zatmělý měsíc nad Bystřicí Jiří Zach
Absolutní vítěz Kamarádi Jaroslav Nečas

Soutěž Bystřická zrcadlení zná vítěze I. ročníku

Vyhlášení výsledků fotosoutěže proběhlo v sobotu 3. března v aule Gymnázia Bystřice n. P. na slavnostním Dnu s fotografií. Setkání účastníků soutěže, fotografů, porotců a hostů bylo vyvrcholením půl roku trvajícího projektu, který chce zviditelnit talentované fotografy a region Bystřicko. Během večera se představili hosté, odborní porotci Jindřich Štreit, Miloslav Druckmüller a Marek Malůšek prezentovali svou tvorbu prostřednictvím zajímavých medailonků a hlavním bodem bylo samozřejmě vyhlášení výsledků, o kterých rozhodla šestičlenná odborná porota. Absolutním vítězem a nositelem ocenění „Fotograf roku 2011“ se stal Jaroslav Nečas s fotografií nazvanou Kamarádi. Cenu starosty města obdržela z rukou pana starosty Karla Pačisky nadějná fotografka Andrea Báčová a Cenu veřejnosti, hlasující na webových stránkách fotosoutěže získala fotografie Jiřího Zacha Zatmělý Měsíc nad Bystřicí. Porota ocenila především fotografie, které přinesly určitou přidanou uměleckou hodnotu, emoci, neobvyklý pohled na každodennost. Nejde však jen o umístění a ceny, ale především o fotografii jako jedinečný prostředek uměleckého vyjádření. Blahopřejeme tedy nejen oceněným, ale všem účastníkům prvního ročníku Bystřických zrcadlení. Děkujeme také partnerům a příznivcům za podporu, bez nich by se projekt nemohl konat v takové míře. Vítězné a finálové fotografie můžete vidět na výstavě 10 + 1 z krás a dění našeho kraje v Městském muzeu od 12. 3. do 13. 4. 2012.

Celkové výsledky ročníku 2011

Pár fotografií z vyhlášení soutěže

Den s fotografií

Srdečně zveme na slavnostní ukončení I. ročníku fotografické soutěže BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ. Setkání se bude, pod názvem DEN S FOTOGRAFIÍ, konat v sobotu 3. 3. 2012 v 17.0 hodin v aule Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem.

Program

  • 17.0 – vernisáž a zahájení výstavy soutěžních fotografií, slovo na úvod se slavnostním přípitkem, kulturní program
  • 17.15 – uzavření uplynulého I. ročníku Bystřických zrcadlení, seznámení s hosty, partnery a hodnotiteli soutěže
  • 17.30 – prezentace porotců a odborné přednášky na témata současné fotografické tvorby, ukázky vlastních prací (BcA. Marek Malůšek, prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., prof. Mgr. Jindřich Štreit)
  • 18.30 – projekce soutěžních fotografií, diskuze s porotci, prezentace fotografické techniky Canon – generálního partnera II. ročníku soutěže, příležitost vyzkoušet si představené modely fotoaparátů
  • 19.0 – slavnostní vyhlášení výsledků , předání cen a plaket vítězům, vyhlášení Ceny starosty města, vyhlášení divácké Ceny veřejnosti, slosování všech vstupenek o ceny

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení zde

Vstupné 50 Kč, děti do 15 let a senioři 20 Kč. Pro všechny účastníky I. ročníku fotosoutěže je vstup zdarma – dva volné lístky na jméno budou k vyzvednutí při vstupu. Všechny vstupenky budou slosovatelné.

Skončil I. ročník soutěže Bystřická zrcadlení

K 31. 12. 2011 proběhla uzávěrka posledního – zimního kola fotosoutěže. Výsledky hodnocení poroty tohoto kola budou známy do 10. 1. 2012 a budou opět zveřejněny zde na webových stránkách a v lednovém čísle časopisu Bystřicko.

Do soutěže, která probíhala ve třech semifinále od 1. 7. do 31. 12. 2011, bylo přihlášeno za půl roku jejího trvání 480 fotografií od 90 autorů. Do finále porota vybrala 30 nejlepších snímků z každého tématu (dokumentární, umělecké, historicko-srovnávací). O konečných výsledcích rozhodnou porotci při společném setkání a výsledky zveřejní na slavnostním zakončení celé soutěže, které se bude konat v sobotu 3. března 2012.

Motto

Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zastavit a zkrotit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi.

Sára Saudková

Soutěž, kterou pořádá Občanské sdružení Kumšt mě osobně velmi příjemně překvapila. Nepředstavoval jsem si, že v dnešní uspěchané době existuje tolik nadšených fotografů, kteří se umějí zastavit, podívat se do krajiny nebo na objekt jinýma očima a vystihnout podstatu okamžiku. Fotografie, které vznikly nebo ještě budou zhotoveny jistě přispějí k zviditelnění krás našeho životního prostoru, který jsme si zvolili jako svůj domov. Město Bystřice velmi podporuje tyto aktivity a chce v nich i v budoucnu pokračovat. Chtěli bychom nejúspěšnější práce vystavit a také s nimi pracovat v propagačních materiálech celého mikroregionu. Děkuji všem, kteří se zapojili a přeji celému snažení dlouhý život, který potřebuje nadšené organizátory, fotografy a také sponzory.

Ing. Karel Pačiska – starosta Bystřice n. P.

Děkujeme všem, kteří přispěli svými fotografiemi do soutěže a pomohli tak založit galerii nádherných záběrů našeho kraje, galerii, která je nejen fotosoutěží, ale především základem fotografické kroniky Bystřicka. Děkujeme také partnerům a všem, kteří soutěž s podporou sledovali.

organizátor KUMŠT o.s.

Vyšel kalendář Bystřická zrcadlení 2012

Nejen pro fotografy, ale pro vás všechny, kteří se rádi díváte na krásné a zajímavé fotky nabízíme malý dárek plný barev a pohybu. Připravili jsme totiž pro vás kalendář „Bystřická zrcadlení 2012“. Vydavatelem kalendáře je město Bystřice nad Pernštejnem a je celý sestaven z fotografií, kterými jste přispěli do soutěže. Kalendář obsahuje přes 50 fotografií od 34 autorů převážně z Bystřicka. Pro všechny zájemce je k dispozici v Turistickém informačním centru Bystřice nad Pernštejnem. 3. 2012. Kalendář ke stažení ve formátu PDF zde

Slavnostní vyhlášení výsledků I. ročníku fotosoutěže Bystřická zrcadlení

Slavnostní vyhlášení výsledků I. ročníku fotosoutěže Bystřická zrcadlení proběhne v sobotu 3. 3. 2012. Přijměte srdečné pozvání na tento slavnostní den, den s fotografií v Bystřici nad Pernštejnem.

  • promítání a představení nominovaných fotografií
  • vyhlášení výsledků prvního ročníku
  • předání ocenění autorům
  • odborná diskuze fotografů s porotci a hosty
  • vernisáž výstavy soutěžních fotografií

Časový harmonogram bude upřesněn během února. Soutěžící obdrží osobní pozvánku pro vstup zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že bude milé, tvůrčí a umělecky podnětné.

Zajímají vás názory odborných porotců, kteří po celou dobu sledovali soutěž a hodnotili vaše fotografie?

prof. Mgr. Jindřich Štreit, předseda poroty

Velmi si vážím všech, kteří se fotografické soutěže zúčastňují. Nacházím neuvěřitelně krásné záběry krajin nebo míst, ke kterým mají fotografové vztah, které milují. Vyjadřují pocity, s kterými mají potřebu se s námi podělit a sdělit nám své zážitky. Mnoho fotografií zaznamenává situace, ve kterých se ocitli, s kým se potkali, koho navštívili, co prožili. Vždy a každou fotografií jsem fascinován, protože všechny nesou kus osobnosti fotografa a jeho vyznání sobě i životu. Nádherné jsou také konfrontační fotografie města. Jejich upřímné zaujetí mě ztěžuje hodnocení a určování pořadí. Všechny se mi moc líbí. Nesou pečeť lásky k místu, ve kterém fotografové žijí. Průběh soutěže naznačuje, že to bude mimořádné klání, které přinese skvělé výsledky a výstavu, která nás všechny moc potěší.

Jindra ze Sovince

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Když před deseti lety začala digitální fotografe své vítězné tažení světem, začal se v mnoha směrech měnit pohled lidí na fotografii. Především postupně padla psychická bariéra, která nutila lidi přemýšlet před tím, než stisknou spoušť svého fotoaparátu. V éře klasické fotografie každé zmáčknutí spouště stálo peníze, a to pro většinu z nás peníze nemalé. Stisk spouště digitálního fotoaparátu dnes „nic nestojí“, na 16GB kartu se vejde strašně moc obrázků a dají se nakonec i snadno smazat. A tak vznikají miliony obrázků bez myšlenky, u kterých ani autor sám druhý den po pořízení vlastně neví, proč je pořídil. Kompozici obrázku nahradilo namíření fotoaparátu nebo mobilního telefonu přibližně správným směrem. Postupně se začala vkrádat scestná myšlenka, že kvalita může vzniknout výběrem z velkého množství mizerných obrazů. Současné technické možnosti fotografie, ať klasické nebo digitální, jsou fantastické ve srovnání se stavem před deseti nebo dvaceti lety. Ale umí je většina lidí využít? Velice si vážím akcí jako je soutěž Bystřická zrcadlení, které pomáhají nalézt cestu k fotografii, kladoucí si vyšší cíle – ukázat krásu přírody, sdělit ostatním své pocity, zachovat pro budoucnost významné události i jejich atmosféru. Přeji všem, kdo se této soutěže zúčastnili, hodně krásných obrázků. Svět s fotoaparátem v ruce je daleko krásnější a zajímavější, než bez něho. Hledání záběrů snímků umožní vidět fotografovi i to, co jiní nevidí a snad ani vidět nemohou, a to dokonce i tehdy, když vůbec nezmáčkne spoušť.

Miloslav Druckmüller

BcA. Marek Malůšek

Nesmírně si cením úsilí a vynaložené energie ze strany organizátora o. s. Kumšt, bez nějž by fotografická soutěž Bystřická zrcadlení nemohla vzniknout. Vytváření a udržování podmínek pro „nekomerční“ či regionální kulturní aktivity je v současné době převládajícího spěchu a smývání individuality nedocenitelné. Je tedy třeba vzdát dík nejen organizátorům, ale také partnerům a uvědomělým podporovatelům soutěže v čele s městem Bystřice nad Pernštejnem. Je skvělé, že již průběh prvního ročníku soutěže přináší hodnotné výstupy. Přehled průběhu soutěže je možné sledovat na internetové prezentaci www.fotosoutez-bystricko.cz, kde je také k nahlédnutí kompletní archiv všech soutěžních příspěvků. Tak zde vedle samotné soutěže vzniká i další významný fenomén – vizuální kronika regionu. Soubory fotografií dokumentující kulturní akce a významné události, samotné město a krajinu, kronika autorsky pojatých fotografických obrazů, jejíž význam zhodnotí samozřejmě především přibývající čas... Samotnou soutěž Bystřická zrcadlení vnímám jako otevřenou výzvu potvrzující a zhodnocující smysl krásné, ale náročné záliby fotografování, ale především jako platformu dávající lidem se společným koníčkem či podobným smýšlením prostor pro komunikaci a setkávání nejenom nad fotografiemi. Osobně se těším na setkání při výstavě vítězných fotografií.

Marek Malůšek

Záštitu fotofestivalu ZRCADLENÍ 2021 udělili

Ministr kultury ČR

Záštita Kraje Vysočina

Starosta Města Bystřice n. P.
Mgr. Martin Horák

Předseda mikroregionu Bystřicko
Libor Pokorný

Realizaci projektu podpořili

ČEZ Město Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Miniserstvo kultury Mikroregion Bystřicko
Hotel Ala Digitální foto magazín Logo Zoner Press Vinotéka ISSORI

Mediální partneři

FotoMosty Vysočina, regionální týdeník Tvorba webových stránek a optimalizace pro vyhledávače 4People Bystřicko