Požadavky na fotografie

formát: JPG
velikost: minimálně 2 MB – maximálně 5 MB
rozměry: minimálně 2800 x 1700 pixelů

Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát, velikosti a rozměry nebude možno do soutěže přijmout.

Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se s vyhlášenými tématy.

Pravidla fotografické soutěže Zrcadlení 2018

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

Pravidla soutěže Zrcadlení

 1. Soutěžící je povinen vkládanou fotografii pojmenovat při nahrávání z PC stejným textem, pod jakým ji bude vystavovat na webové soutěžní galerii (není přípustné číselné automatické označení, generované fotoaparátem).
 2. Soutěžní témata pro ročník 2017:
  1. a) PORTRÉT BYSTŘICKA
   regionální téma Bystřicka – jak vypadá náš kraj – excelentní Evropská destinace? Jak jej vidíme my a jak jej vidí návštěvníci.
  2. b) DÁLKY A LIDÉ
   celostátní téma věnované nejen cestovatelské fotografii. Zkuste neobvykle ztvárnit lidi v dálkách nebo třeba dálky v lidech…
  3. c) FOTOGRAF JUNIOR: TA SE MI ALE POVEDLA!
   téma do 15 let – pochlubte se svými nejzdařilejšími snímky.
 3. Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou.
 4. Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou publikovány pod uměleckým názvem snímku v soutěžní galerii na stránkách www.fotosoutez-bystricko.cz. Galerie nabídne návštěvníkům stránek soutěže možnost hlasováním pomocí udělení počtu hvězdiček zvolit nejzajímavější fotografii, která získá Cenu veřejnosti.
 5. Soutěžící poskytuje organizátorovi KUMŠT z. s. nevýhradní licenci Creative Commons BY k užití fotografií za účelem propagace mikroregionu Bystřicko, organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci dle autorského zákona.
 6. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Zrcadlení, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR.
 7. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Pro organizátory je účast v soutěži uzavřená. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Záštitu fotofestivalu ZRCADLENÍ 2018 udělili

Ministr kultury ČR
PhDr. Ilja Šmíd

Hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek

Starosta Města Bystřice n. P.
Ing. Karel Pačiska

Předseda mikroregionu Bystřicko
Libor Pokorný

Realizaci projektu podpořili

ČEZ Město Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Miniserstvo kultury Mikroregion Bystřicko
Hotel Ala Digitální foto magazín Logo Zoner Press fotolab Vinotéka ISSORI

Mediální partneři

FotoMosty Vysočina, regionální týdeník Tvorba webových stránek a optimalizace pro vyhledávače 4People Bystřicko