VIII. ROČNÍK ZRCADLENÍ 2018

Vážení fotografové,

Zveme vás k účasti v již VIII. ročníku fotosoutěže ZRCADLENÍ.

Přihlásit své fotografie  můžete od 1. června do 30. září 2018, a to vložením snímku do veřejné soutěžní galerie na tomto webu.

Nový ročník otevírá tři témata:

  1. regionální téma: PORTRÉT BYSTŘICKA
  2. volné téma: DÁLKY A LIDÉ
  3. téma  „Junior“: TA SE MI ALE POVEDLA!

První téma – PORTRÉT BYSTŘICKA – je vyhrazeno geografickému regionu Bystřicko na Vysočině, které bylo v uplynulém období vyhlášeno  „Excelentní evropskou destinací“. Fotografie tohoto tématu musí být prokazatelně pořízeny v regionu Bystřicko.

Druhé, volné téma pod názvem DÁLKY A LIDÉ je geograficky neomezené. Snímky mají zachytit poetiku dálek, dálky v lidech i lidi v dálkách. Snímky mohou být černobílé, barevné, mohou být použity úpravy.

V rámci soutěže je vypisovaný také samostatný soutěžní okruh, věnovaný nejmladším talentům v oblasti fotografie – FOTOGRAF JUNIOR do 15 let,  ve kterém lze zasílat snímky jak dokumentární, tak umělecké a krajinářské, a to v tématu TA SE MI ALE POVEDLA!

Pro  autory nejlepších přihlášených fotografií je připravena řada věcných cen věnovaných partnery i organizátorem soutěže. Hodnotit snímky bude odborná porota pod vedením prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr.h.c.

Svůj hlas může udělit každý divák prostřednictvím ankety na webové soutěžní galerii.

Soutěžící budou ocenění následujícími cenami:

  • Cena odborné poroty – 1. místo, 2. místo, 3. místo a Čestné uznání (v každém tématu samostatně)
  • Cena veřejnosti – pro nejlépe divácky hodnocený snímek na webu
  • Cena starosty města Bystřice nad Pernštejnem

Vyhlášení  výsledků a slavnostní ukončení soutěže proběhne 17. listopadu 2018 v rámci DNE S FOTOGRAFIÍ na Vysočině, na který všichni účastníci obdrží spolu s pozvánkou vstup zdarma.

Záštitu fotofestivalu ZRCADLENÍ 2018 udělili

Ministr kultury ČR
PhDr. Ilja Šmíd

Hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek

Starosta Města Bystřice n. P.
Ing. Karel Pačiska

Předseda mikroregionu Bystřicko
Libor Pokorný

Realizaci projektu podpořili

ČEZ Město Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Miniserstvo kultury Mikroregion Bystřicko
Hotel Ala Digitální foto magazín Logo Zoner Press fotolab Vinotéka ISSORI

Mediální partneři

FotoMosty Vysočina, regionální týdeník Tvorba webových stránek a optimalizace pro vyhledávače 4People Bystřicko